TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN VINHOMES CENTRAL PARK THÁNG 11/2015

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 26, đang lên sàn 27.

The Central 1 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 26, đang lên sàn 27.

The Central 2 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 28, đang lên sàn 29.

The Central 3 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 10/11/2015): Đang làm móng và tường vây.

The Landmark 81 - Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 7, đang lên sàn 8.

The Landmark 1 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 7, đang lên sàn 8.

The Landmark 2 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 4, đang lên sàn 5.

The Landmark 3 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 17, đang lên sàn 18.

The Park 1 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 10/11/2015): Đang làm sàn 12.

The Park 5 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 10/11/2015): Xong sàn 12, đang lên sàn 13.

The Park 6 Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas – Landmark 4, 5 (cập nhật ngày 10/11/2015): Đang làm móng, cột.

Biệt Thự The Villas Vinhomes Central Park